چگونه جذاب و دلربا باشیم ؟ بهترین روشهای جذابیت دلربایی و شیفته کردن و عاشق و جذب کردن مردان و زنان

اگر متاهلي خوب به همسرت نگاه كن
از قدرت یک نگاه غافل مباش
قدرت نگاه عاشقانه ، عشق به همسر ، متاهلين بخوانند ، با همسرت مهربان باش ، عاشقانه نگاه كن ،

از قدرت یک نگاه غافل مباش، از ورای چشم هایت عشق را زمزمه می کنی، اگر بک بار به همسرت عاشقانه نگاه کردی و او را بالای ابرها دیدی تعجب نکن، او پر پرواز در آورده چون تو با نگاهت حس سبکبالی را به او داده ای و او از عشق تو اوج گرفته است. حالا به ورای تلافی دو نگاه برو، به دیدار دو قلب، با هر نگاه تو زخم های بی شماری در قلب او التیام خواهد یافت، اصلا هیچ دردی نیست که با معجزه محبت درمان نشود. چه کسی گفته مرد انرژی بی شکل عشق را در قالب سکوت میریزد؟!

از قدرت کلمات محبت آمیز به سادگی مگذر. تو می توانی از عشق بگویی و او به سادگي در تور حرفهای محبت آمیزت اسیر خواهد شد، اسارتی زیبا و خود خواشته! چه کسی می گوید مرد وقتی عاشق است به دور دست ها خیره می شود؟!

کجا به دنبال عشق می گردی، درست رو بروی توست، به چشمان همسرت خوب نگاه کن. لمس مهتاب یا راه رفتن روی آب، نه ، یک زن نیازی به این کارهای اعجاب انگیز ندارد کافیست به او توجه کنی، برایش بگذاری با او حرف بزنی. بگذر امکان هزاران بار زندگی در همین یک بار زندگی اتفاق بیافتد. حتی یک لحظه را هم از دست نده، آنچه برجا می ماند یک سرگذشت است.

منبع مطلب
وبلاگ راز عشق و دلربايي برايتان زندگي پر از عشق آرزو مي كند .

از قدرت یک نگاه غافل مباش

قدرت نگاه عاشقانه ، عشق به همسر ، متاهلين بخوانند ، با همسرت مهربان باش ، عاشقانه نگاه كن ،:: موضوعات مرتبط: قدرت نگاه در جذابيت
نويسنده : مجتبی


چه کسانی 75 درصد از وقت به هم نگاه می کنند ؟

چه کسانی 75 درصد از وقت به هم نگاه می کنند ؟

مطالعات علمي روابط ، قدرت نگاه در عشق آفريني ، تاثير گذاري ، جذب و نفوذ در ديگران با قدرت نگاه


زیـک روبیـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه ای را صورت داد تا دریابد آیا قادر است عشق را بطور علمی توسط ضبط مدت زمانی که دو عاشق بیکدیگر چشم دوختـه انـد، مورد اندازه گیری قرار دهد. وی دریافت که دو فردی که عمیقا عاشق یکدیگر می بـاشند 75 درصد از زمانی را که گفتگو می کنند، به همدیگر نگاه می کنند. و هـنـگـامی که فرد ناخوانده ای به میان صحبتشان وارد میگردد آهسته تر روی از یکدیگر برمی گـردانـنـد.


در گـفـتـگوهـای معمولی افراد 30 تا 60 درصد از وقت را به نگاه کردن به یـکدیـگر اخـتـصـاص می دهند. اهمیت مقیاس روبین واضح میباشد: احتمال آنکه بگوییم دو فرد تا چه میزان عاشـق و دلبـاخته یـکدیـگر هستند را می تـوان بـا انـدازه گیـری مـدت زمـانـی کـه آن دو عاشقانه به یکدیگر زل می زنند تخمین زد.


چه کسانی 75 درصد از وقت به هم نگاه می کنند ؟

مطالعات علمي روابط ، قدرت نگاه در عشق آفريني ، تاثير گذاري ، جذب و نفوذ در ديگران با قدرت نگاه

وبلاگ دلربايي از شما به خاطر خواندن اين مطلب تشكر مي كند .:: موضوعات مرتبط: تكنيكهاي جذابيت، تكنيكهاي تاثيرگذاري، تكنيكهاي نفوذ در ديگران، تكنيكهاي تاثير بر مردان، تكنيكهاي تاثير بر زنان، مطالعات علمي در مورد رابطه، قدرت نگاه در جذابيت
نويسنده : مجتبی